Jak psychedelika ovlivňují naše vnímání

Psychedelikum neboli psychoaktivní látky byly pro své účinky na lidské vědomí využívány již hluboko v historii. Jejich nejvýznamnějším rysem je, že významně působí na lidské vnímání, nálady a v určité podobě aktivují podvědomí. Lze tedy říci, že jejich vlivem se dostaneme do změněného stavu vědomí. Jejich užívání zůstalo po staletí o to vyhledávanější, že většina psychedelik je pouze málo toxických a nevyvolává tak závislost. I přesto nelze zaručit, že aplikování psychoaktivních látek je vždy bezpečné. Zkušenosti s nimi jsou totiž velmi subjektivní – mohou být dobré, ale rovněž velmi špatné. Mezi nejužívanější psychedelika neboli psyché, tedy mysl, a delein, tedy odhalit, patří LSD, mescalin a psilocybin, který najdete například v psychotropních houbičkách. Všechny tyto látky jsou známé tím, že jsou agonisty serotoninového receptoru. Serotonin, hormon štěstí a dobré nálady, vytváří naše tělo například během sportu nebo při zvlášť radostných událostech. Výše uvedená psychedelika mají složení, které se v mnoha ohledech právě tomuto hormonu podobají. A po jejich užití tak dochází k tomu, že se na tento hormon v našem těle vážou a nahrazují ho.

Když se vypne autopilot

Přibližně 80 – 90% času jede naše mysl na autopilota. Ten se zabývá běžným fungováním, reaguje na podněty, zvažuje, co budete dělat, vyhodnocuje, co jsme dělali, zabývá se sebereflexí, zkrátka zaměstnává naši mysl. Dospělé osoby toto nastavení mozku vypínají pouze ve chvíli, kdy jsou ve stavu naprostého pohlcení určitou činností. K deaktivaci autopilota dochází rovněž v okamžiku, kdy zažíváme tzv. flow neboli pocit plynutí, pocit, že jsme tady a teď. Nutno podotknout, že v dětském věku je zastavení takového způsobu uvažování mnohem snadnější. V dospělosti nám s tím mohou pomoci právě psychedelika. A jaká je v tom výhoda? Po požití psychoaktivních látek dochází k vypnutí režimu autopilota a utlumení běžně užíváním neuronových spojení a drah. Vzhledem k tomu, že náš mozek náhle nemůže fungovat automaticky tak, jak fungoval, hledá si nové cesty, jak umožnit neuronům cestovat z jednoho bodu v mozku do druhého. Na základě toho dochází k využívání nestandardních spojení, která nám umožňují jiný způsob pohledu na svět. Náhle je možné „cítit a slyšet barvy“, vidět dosud neviděné, vnímat nově to, co jsme považovali za známé.

Psychedelika a meditace

Psychedelika jsou v poslední době velmi využívaným prostředkem pro vědecké účely. Jeden z přístupů, který vědomě s psychodeliky pracuje a je v posledních letech na vzestupu, je tzv. biohacking. Jeho podstatou je vědomý a aktivní přístup k vlastnímu životu, rozšiřování obzorů a práce s vlastním tělem a vědomím za doposud stanovené hranice. Užívání psychedelik pro otevření vlastního vědomí je do určité míry velmi podobné jako praktikování meditací. Studie potvrdily, že meditace vytváří v mozku velmi podobný stav, jako právě psychedelika, během kterého jsou aktivovány nové způsoby myšlení a vnímání.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté